Pravo na opoziv:

Vašu ugovornu suglasnost možete opozvati u roku od 14 dana pismenim putem (npr. pismom, faksom ili e-poštom) bez navođenja razloga, a ako Vam je predmet već uručen prije isteka roka, opoziv se obavlja dodatno i slanjem predmeta natrag. Rok počinje u trenutku primitka ove pouke u pismenom obliku, no ne prije nego što primatelj primi robu (u slučaju redovitog isporučivanja robe istog tipa, ne prije primitka prvog dijela isporuke), niti prije ispunjenja naše obveze o dostavi informacija sukladno čl. 246 § 2 u spoju s § 1 stavkom 1 i 2 EGBGB (njemačkog Zakona o uvođenju Građanskog zakonika), kao i naših obveza sukladno § 312g stavke 1 rečenica 1 BGB (njemačkog Građanskog zakonika) u spoju s članom 246 § 3 EGBGB. Za održavanje roka za opoziv dovoljno je da nam pravovremeno pošaljete opoziv ili robu. Opoziv je potrebno poslati na:

LISSY BILJARI
Adrian Lissy
Wameler Berg 3A
D-59519 Möhnesee

Tel.: (+49) 2924 6798730
Fax: (+49) 2924 851437
Email: service@lissy-biljari.com

Posljedice opoziva:

U slučaju uspješnog opoziva moraju se vratiti sve obostrano primljene robe i usluge, odn. mora se vratiti dobivena korist (npr. kamate). Ako nam primljene robe i usluge (npr. prednosti upotrebe) ne možete vratiti, ili ako nam ih možete vratiti odn. dati samo u djelomičnom ili u lošijem stanju, onda nam eventualno morate nadoknaditi gubitak vrijednosti. U slučaju pogoršanja stanja robe i dobivene koristi, nadoknadu vrijednosti nam morate dati samo ako se upotreba, odnosno pogoršanje stanja izazove rukovanjem robe koje ne obuhvaća ispitivanje svojstva i načina funkcioniranja. Pod "ispitivanjem svojstva i načina funkcioniranja" podrazumijeva se testiranje i isprobavanje dotične robe na onaj način na koji je to moguće i u nekoj trgovini. Roba koja se može slati u obliku paketa mora nam se poslati natrag na našu odgovornost. Redovne troškove vraćanja pošiljke morate snositi sami ako isporučena roba odgovara naručenoj i ako cijena vraćene robe ne prekoračuje iznos od 300kn, ili ako u slučaju više cijene robe u trenutku opoziva još niste ispunili svoje obveze plaćanja, odn. ako ste platili samo dio ugovorenog iznosa. U suprotnom slučaju ne morate snositi troškove. Po robu koja se ne može slati u obliku paketa biti će poslan netko. Obveze nadoknade plaćanja moraju se ispuniti u roku od 30 dana. Vaš rok počinje slanjem Vaše Izjave o opozivu ili primljene robe, a naš rok počinje njihovim primitkom.