Kugle za karambol

Karambol u većini disciplina uključuje samo dvije kugle za igru (po jednu za svakog igrača, odnosno ekipu) te jednu crvenu objektnu kuglu. Nekada su obje kugle bile bijele boje te su sadržavale neupadljive oznake. No u međuvremenu se zbog preglednosti upotrebljavaju jedna bijela i jedna žuta kugla. Kugle za karambol veće su od kugli za pool biljar i snooker te imaju promjer od 61,5 mm.