Boja drveta
B 00 - bukovina, prirodna
B 04 - bukovina, svijetli orah - sjaj
B 04 - bukovina, svijetli orah
B 05 - bukovina, konjak
B 06 - bukovina, tamni orah
B 08 - bukovina, crna
D 00 - hrastovina, prirodna
Nadoplata 379,13 kn
D 09 - hrastovina, prirodna orah
Nadoplata 379,13 kn
D 03 - hrastovina, tamni rustikalna
Nadoplata 379,13 kn
D 7 - hrastovina, tamni mahagonij
Nadoplata 379,13 kn
D 08 - hrastovina, crna
Nadoplata 379,13 kn
D-01 - bijela hrastovina
Nadoplata 379,13 kn
D-04 - hrastovina svijetli orah
Nadoplata 379,13 kn
B-01 - bijela bukovina
OA-00 - orahovina
Nadoplata 631,88 kn
BR XX - prirodna bukovina, netretirana
D XX - prirodna hrastovina, netretirana
Nadoplata 379,13 kn
D-06 - hrastovina tamni orah
Nadoplata 379,13 kn
FIDT B0G - bukovina, uljni premaz
FID B01 - bijela bukovina
FID B08 - bukovina, crna
FIDT D0G - hrastovina, uljni premaz
Nadoplata 379,13 kn
FID D01 - bijela hrastovina
Nadoplata 379,13 kn
FID D08 - hrastovina, crna
Nadoplata 379,13 kn
Uzorci boja mogu se besplatno naručiti.