Schlafzimmer
V-Nachtkonsole 40 klein
V-Nachtkonsole 40 groß
V-Schrank 120 Tür 3 klein
V-Schrank 160 Tür 4 groß
V-Schrank 200 Tür 5 groß
V-Schrank 80 Tür 2 klein